Sport

Uit WikiPekela
Ga naar: navigatie, zoeken
Voetbalvereniging Noordster.
De v.v. Noordster te Oude Pekela speelt op 20 sept. 1959 haar eerste wedstrijd op het nieuwe sportveldencomplex aan de Raadhuislaan. Ter gelegenheid van dit feit zijn alle spelers van het eerste team in een nieuw tenue gestoken.

Sport

 • In cafe Mulder te Oude Pekela wordt op 9 april 1887 een schietvereniging opgericht. De vereniging draagt de naam van 'Vereniging tot vrijwillige oefening in de wapenhandel Pekela'.
 • In febr. 1903 wordt te Nieuwe Pekela de gymnastiekvereniging Hercules opgericht. Het eerste bestuur wordt gevormd door de heren M. Hemmes, K. Kwiek, A. de Jager en J. Blaauw. Eerste directeur is de heer G. Herwich. De vereniging bestaat in febr. 1968 65 jaar.
 • Door de gymnastiekvereniging Hercules uit Oude Pekela is op 19 juni 1916 een korfbalclub opgericht.
 • In hotel Duit te Nieuwe Pekela wordt op 14 maart 1920 het Noordelijk Korfbalverbond opgericht.
 • De oprichting van de voetbalvereniging Noordster in Oude Pekela is op 20 mei 1920 een feit. De clubkleuren van de nieuwe vereniging zijn: rood-witte shirts en zwarte broek.
 • Omstreeks 1920 werd te Oude Pekela een voetbalclub opgericht met de vreemde naam van Harjosteff. Velen peinsden zich moe over de betekenis, dachten dat het een Russische naam was, toen bleek dat het een uitvinding was van drie olijke snuiters, die de club naar de eerste lettergrepen van hun voornamen hadden genoemd: Har, Jo, Steff.
 • In september 1920 is in Oude Pekela nog een voetbalclub opgericht, genaamd P.V.C.
 • Eveneens in september 1920 wordt onder presidium van de dokter Boswijk - voorzitter van de sportcommissie - een vergadering gehouden van voetballiefhebbers. De vergadering heeft ten doel, nogmaals tot de oprichting van een voetbalclub over te gaan. Na een korte inleiding van de heer dr. Boswijk, had hij succes van zijn werk. Een club, genaamd W.I.K. (Willen is Kunnen) werd opgericht. Onmiddellijk werd een bestuur verkozen en wel als volgt: H. Scholtens, voorzitter; J. Kosses, secretaris en S.A. Gelms, penningmeester.
 • In het voorjaar van 1926 wordt de gymnastiekvereniging Sparta in Oude Pekela opgericht. De stoot tot oprichting werd gegeven door de heer J. Reit, onderwijzer aan school 3, in samenwerking met mej. D. Tolner en dokter J. Boswijk.
 • In maart 1927 wordt te Nieuwe Pekela de chr. gymnastiekvereniging D.O.K. [Door Oefening Kracht] opgericht. Het eerste bestuur bestond uit ds. P. van Genderen Stort, voorzitter; J. Boer, secretaris; mej. D. de Vries, penningmeesteresse; mej. J.E. Nap, W.H. Wildebos en B. Bijlholt, leden. Naast het bestuur werd een commissie in het leven geroepen om te waken voor het christelijk karakter van de vereniging. De eerste lessen worden gehouden in het gymnastieklokaal achter de oude Torenschool. De vereniging bestaat in 1967 40 jaar.
 • In maart 1927 wordt de v.v. P.J.C te Nieuwe Pekela opgericht. De eerste jaren komt de vereniging onder de naam Jupiter in de bondscompetitie uit. In 1936 werd een fusie aangegaan met de plaatselijke vereniging Pekelder Boys en kreeg de combinatie de naam P.J.C.
 • In Oude Pekela wordt in dec. 1928 de Sportvereniging Arbeiders Sportbond opgericht.
 • In Oude Pekela is op 26 april 1929 een korfbalclub opgericht. Het initiatief ging uit van het bestuur van de voetbalvereniging Noordster en zodoende is de vereniging nu een voetbalclub en tevens een korfbalclub. Op de vergadering, gisteravond gehouden in het gebouw Concordia, zijn reeds een 15-tal jonge dames aangenomen en traden tevens nog enige heren toe. Thans ligt het nog in de bedoeling van de vereniging om ook nog een atletiekclub op te richten, of liever gezegd, eraan toe te voegen. Tot voorzitter van de korfbalvereniging is benoemd de heer Henk Zuidhof uit Nieuwe Pekela.
 • Voetbalclub Pekelder Boys uit Boven Pekela. Officieus dateert de club al uit 1930. Oprichters waren o.a. Chris Funk, Albert Nieboer, Leo Ahlers en Ebbo Norder. De clubkleuren van toen waren rood/zwart. In 1936 volgde een fusie met de Beneden Pekelder voetbalvereniging Jupiter. Aangezien de mentaliteit onderling niet strookte, lag de zaak al gauw weer uit elkaar. In 1946 werd Pekelder Boys opnieuw opgericht.
 • In Nieuwe Pekela wordt in 1931 een afdeling van de Ned. Arbeiders Sportbond opgericht.
 • Oude Pekela is sinds 18 juli 1932 weer een nieuwe voetbalclub rijker geworden: Quickness. Het aantal nu reeds toegetreden leden bedraagt 25. Het bestuur bestaat uit de navolgende personen: Henny Klok, voorzitter; de heer Spieard, secretaris; R. de Jager, penningmeester; B. Abeling en J. van der Laan, leden. Het terrein is gelegen achter hotel Nienoord.
 • De nieuwe bad- en zweminrichting in de gemeente Nieuwe Pekela is in 1933 gereed gekomen. De inrichting is gelegen aan de zandweg langs het kanaal naar Alteveer. Het aanwezige zandpad is verhard, zodat een mooie toegangsweg is verkregen. Het zwembassin heeft een lengte en breedte van resp. 78 en 35 meter en is door middel van houten steigers, gefundeerd op betonpalen, verdeeld in drie vakken: diep, ondiep en kinderbad. Het geheel is omgeven door 2½ meter hoge, met gras begroeide wallen, terwijl langs het ondiepe gedeelte en het kinderbad een breed strand is aangebracht. Een springtoren ontbreekt natuurlijk niet. Voorlopig zijn een 20-tal badhokjes, alsmede een kleedgelegenheid voor jongens en meisjes opgericht. Het water in het zwembassin is prachtig helder en wordt door middel van een duiker met schuifafsluiting aangevoerd uit het kanaal Alteveer. Door middel van een vijf pk ruwoliemotor wordt het water in dit kanaal teruggepompt, waardoor dagelijkse waterverversing behoorlijk is gewaarborgd. Het werk is uitgevoerd in werkverschaffing, onder toezicht van de Ned. Heidemaatschappij. De inrichting wordt op 3 juni officieel door de burgemeester geopend.
 • In Oude Pekela wordt op 25 febr. 1934 een r.k. voetbalclub opgericht, welke de naam zal dragen van De Pelikaan. Het bestuur is als volgt samengesteld: E.J. Scholtens, voorzitter; A. Lukken, secretaris; W. Scholtens, penningmeester; J. Savenije, vice-voorzitter; K. Wortelboer, vice-secretaris; W. Schortinghuis, vice-penningmeester; H. Grol, terreincommissaris. De club zal de beschikking krijgen over een terrein, toebehorende aan en gelegen achter de behuizing van slager Lukken.
 • Het nieuwe sportterrein van de v.v. Noordster te Oude Pekela, aan de Savornin Lohmanlaan aldaar, wordt op 9 sept. 1934 in gebruik genomen. De officiële opening vindt plaats met de aftrap door burgemeester Snater, nadat door hem een openingsrede is gehouden.
 • Tijdens de jaarvergadering van de v.v. Noordster te Oude Pekela in 1936 wordt besloten over te gaan tot een fusie met de v.v. Pekela, eveneens te Oude Pekela.
 • In Oude Pekela wordt op 27 mei 1938 een christelijke voetbalvereniging opgericht. Het eerste bestuur van de nieuwe vereniging is als volgt samengesteld: R. Geerlings, voorzitter; J. de Haan, secretaris en F. Krul, penningmeester. De naam van de vereniging is Christelijke Voetbalvereniging Pekela.
 • In Oude Pekela is op 17 nov. 1938 een r.k. gymnastiekvereniging opgericht. Als lerares is aangesteld mevr. T. Schetsberg-Fischer.
 • In een vergadering van de gymnastiekvereniging Sparta te Oude Pekela wordt op 18 jan. 1943 besloten tot het oprichten van een onderafdeling voor beoefening van handbal. De nieuwe club zal eveneens de naam dragen van Sparta.
 • In het bovendeel van de gemeente Nieuwe Pekela wordt op 26 juni 1946 de voetbalverenging Pekelder Boys opgericht.
 • In Nieuwe Pekela vindt op 16 juni 1948 de oprichting plaats van de chr. voetbalvereniging Damacota. Iniatiefnemers zijn de heren E. Harms jr., J. Kuiper, G. Schuur, E. Harms sr. en P. van Lange. Nadat een eerste voorstel om de nieuwe sportclub de naam Always Ready te geven, werd afgewezen, werd in tweede instantie gekozen voor Damacota. Deze betiteling was door de bedenkers samengesteld uit de beginletters van vier toenmalige lutherse (jeugd)verenigingen, te weten David, Maria, Concordia en Tabitha.
 • In Nieuwe Pekela wordt op 15 aug. 1948 het nieuwe terrein van de v.v. P.J.C. officieel in gebruik genomen.
 • In Oude Pekela is op 21 juli 1949 wederom een voetbalclub opgericht en wel onder de naam Veendijk.
 • In Oude Pekela is in 1950 een katholieke sportvereniging opgericht, genaamd Amicitia.
 • In Oude Pekela is op 22 aug. 1951 een korfbalvereniging opgericht onder de naam W.S.S. (Wij Spelen Sportief).
 • Het nieuwe sportpark te Nieuwe Pekela wordt op 29 mei 1954 officieel geopend door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Zijne Excellentie J.G. Suurhoff. Het nieuwe sportpark zal de naam dragen van Burgemeester Boekhovenpark.
 • De voetbalclub P.J.C. uit Nieuwe Pekela wordt op 1 mei 1955 ongeslagen kampioen van de vierde klasse H van de KNVB.
 • Het eerste herenteam van de handbalvereniging Sparta uit Oude Pekela behaalt op 1 mei 1955 het kampioenschap van de afdeling Groningen.
 • In Nieuwe Pekela is op 17 mei 1955 een tennisclub opgericht. Het bestuur wordt gevormd door: G. Toxopeus, voorzitter; mevr. Boekhoven-Keizer, secretaresse; mevr. Hölscher, penningmeester; A.J. Heeres, baancommissaris en R. Pannenborg, jeugdleider.
 • Op 21 mei 1955 vindt in Oude Pekela de eerste damesvoetbalwedstrijd in Oost Groningen plaats.
 • De voetbalvereniging PJC uit Nieuwe Pekela wordt op 12 april 1959 kampioen in klasse 3D van de KNVB.
 • De v.v. Noordster te Oude Pekela speelt op 20 sept. 1959 haar eerste wedstrijd op het nieuwe sportveldencomplex aan de Raadhuislaan. Ter gelegenheid van dit feit zijn alle spelers van het eerste team in een nieuw tenue gestoken.
 • De voetbalvereniging PJC uit Nieuwe Pekela wordt op 14 mei 1961 kampioen in de klasse 2B van de KNVB.
 • Het nieuwe voetbalterrein van de v.v. Pekelder Boys uit Nieuwe Pekela wordt op 3 sept. 1961 officieel in gebruik genomen.
 • Het herenteam van de handbalvereniging Sparta uit Oude Pekela wordt op 21 jan. 1962 in Groningen kampioen in de vierde klasse zaalhandbal.
 • Het herenteam van de handbalvereniging Sparta uit Oude Pekela wordt op 17 febr. 1963 kampioen in de derde klasse zaalhandbal.
 • De v.v. Pekelder Boys uit Nieuwe Pekela wordt op 19 mei 1963 kampioen in de klasse 4G.
 • Het nieuwe zwembad te Oude Pekela, dat is genoemd naar Hendrik Oosterhuis, wordt op 31 aug. 1963 officieel geopend door de directeur-generaal van de arbeidsvoorziening, dr. ir. D.R. Mansholt.
 • Vanzelfsprekend lijdt de ingebruikneming van het nieuwe zwembad te Oude Pekela (op 31 aug.1963) tot de oprichting van een zwemclub, die op 28 september officieel van start gaat. Tot het moment dat er wedstrijdzwemmers beschikbaar zijn, wordt gestart met een poloclub. Het bestuur bestaat uit H.G.J. Bos, voorzitter; T.R. Bijkersma, secretaris; mej. A.P. Pijper, penningmeester; mej. F. Korte, lid; J. Greven, lid. De vereniging telt reeds ca. 100 leden. De naam van de nieuwe zwemclub luidt Hatweeo en is ontleend aan het scheikundig symbool voor water: H2O.
 • Het micro-korfbalteam van WSS uit Oude Pekela behaalt op 31 jan. 1964 het kampioenschap in de derde klasse B van de KNKB.
 • Het eerste herenteam van de handbalvereniging Sparta uit Oude Pekela wordt op 7 febr. 1965 kampioen in de tweede klasse zaalhandbal.
 • De v.v. Noordster uit Oude Pekela wordt op 14 maart 1965, na 32 jaar, via een 6-1 overwinning op en in Nieuw Buinen weer kampioen in de tweede klasse KNVB en promoveert naar de eerste klasse.
 • In Oude Pekela worden Frouwke Korte en Willy Petzinger gekozen tot sportvrouw en -man van het jaar 1965.
 • Bob Walters, de 'stopper' van de v.v. Noordster te Oude Pekela, die 24 jaar bij deze club speelt, waarvan 17 jaar in het eerste team en ruim 470 wedstrijden voor zijn club heeft gespeeld, wordt gekozen tot sportman van het jaar 1967.
 • Op 21 dec. 1970 wordt te Oude Pekela de Judovereniging Zempo opgericht.
 • Het damesvoetbal heeft in 1972 ook bij de v.v. Noordster zijn intrede gedaan. Er zal worden deelgenomen aan de competitie.
 • In Oude Pekela worden het eerste damesteam van de handbalvereniging Sparta, de korfbalspeelster Jannie Wageman-van der Veen en de hardloper Jan van der Laan in 1983 uitgeroepen tot respectievelijk sportploeg, sportvrouw en sportman van het jaar 1982.
 • De 18-jarige judoka Angenita Warries wordt gekozen tot sportvrouw van het jaar 1984 in de gemeente Oude Pekela.
 • De 18-jarige Agnita Warris, districtskampioene dames-judo Noord-Nederland, wordt in Oude Pekela gekozen tot sportvrouw van het jaar 1985. Freddy Faber (250cc motorcross senioren) wordt sportman van het jaar. Als beste sportploeg wordt gekozen korfbalkampioen tweede klasse WSS.
 • Tot sportvrouw van het jaar 1987 van de gemeente Oude Pekela wordt gekozen Agnes Reit van de judovereniging Zempo. Sportman van het jaar wordt de judoka Johan Leeraar. Beste sportploeg wordt de voetbalclub Noordster A1 (zondagafdeling).
 • De voetbalvereniging P.J.C. uit Nieuwe Pekela behaalt op 23 mei 1988 het kampioenschap in de vierde klasse G.
 • De korfbalvereniging WSS uit Oude Pekela wordt op 29 mei 1988 kampioen van de afdeling Noord.
 • Tot sportman van het jaar 1988 in Oude Pekela wordt gekozen de 48-jarige marathonloper Derk van der Laan. Sportvrouw werd de korfbalster Jannie Wageman-Kuiper. Beste sportploeg werd het eerste seniorenteam van de plaatselijke korfbalvereniging WSS.
 • Tot Pekelder sportman van het jaar 1989 wordt gekozen biljarter Derk Boltjes uit Nieuwe Pekela. Pekelder sportvrouw 1989 wordt de 16-jarige judoka Agnes Reit terwijl het eerste team van de korfbalvereniging WSS tot beste sportploeg 1989 wordt gekozen.
 • Tot Pekelder sportman van het jaar 1989 wordt op 4 mei 1990 gekozen biljarter Derk Boltjes uit Nieuwe Pekela. Pekelder sportvrouw 1989 wordt de 16-jarige judoka Agnes Reit terwijl het eerste team van de korfbalvereniging WSS tot beste sportploeg 1989 wordt gekozen.
 • Op 31 mei 1990 vindt de oprichtingsvergadering plaats van de basketbalvereniging Red Lions.
 • Hemelvaartsdag 1991 [9 mei] zal in de annalen van de voetbalvereniging Noordster uit Oude Pekela met een gouden randje worden vermeld. Het kampioenschap van de derde klasse van de KNVB en de daaraan verbonden promotie naar de tweede klasse werd die dag een feit.
 • In Oude Pekela wordt op 10 april 1992 het sportcentrum Atlantis officieel geopend door de directeur van de Groninger sportraad, de heer J.W. Mensen.
 • Het eerste herenteam van de volleybalvereniging Volop 69 uit Oude Pekela wordt op 12 april 1992 kampioen van de tweede klasse H2D.
 • Het eerste damesteam van de handbalvereniging Sparta OP wordt op 26 april 1992 kampioen en promoveert naar de derde divisie.
 • Jeugdwielrenner Björn Vonk uit Nieuwe Pekela wordt op 13 juni 1992 in Spijkenisse kampioen van Nederland.
 • De gemeente Pekela kiest op 5 mei 1993 de beste sporters van 1992. Tot beste sporter wordt gekozen de 15-jarige wielrenner Björn Vonk uit Nieuwe Pekela; sportvrouw wordt judoka Annet Kluiter; damesteam van de handbalvereniging Sparta Oude Pekela wordt tot sportploeg gekozen.
 • In het kader van de sportverkiezingen 1993 van de gemeente Pekela worden op 6 mei 1994 de judoka's Annet Kluiter (16) en Mark Mellema (18), beiden uit Oude Pekela, gekozen tot de beste sportvrouw en -man van het jaar. Tot beste sportploeg wordt uitgeroepen het eerste team van de voetbalvereniging Pekelder Boys uit Boven-Pekela.
 • De 15-jarige Hellen Raatjes uit Nieuwe Pekela wordt op 25 maart 1995 tijdens de nationale dressuurwedstrijden te Ermelo, met haar pony Cindy, Nederlands kampioen amazone.
 • In Nieuwe Pekela gaan de volleybalverenigingen DOK en Hercules in 1996 samen verder onder de naam DHC.
 • De 38-jarige Fedde de Boer uit Nieuwe Pekela schrijft op 14 jan. 1997 geschiedenis in de bowlingsport. De Pekelder, die jaren in het nationale team bowlde, gooit tijdens de Trioleque in Veendam 12 strikes op een rij. In het 17-jarig bestaan van de bowlingvereniging Veendam is dat nog niet eerder voorgekomen.
 • De 24-jarige profvoetballer van BV Veendam, Gerard Wiekens, wordt gekozen tot beste sportman van 1996 in Pekela. Turnster Magriet Mejeur wordt gekozen tot beste sportvrouw. De korfbalclub WSS is de winnaar bij de sportploegenverkiezing.
 • Tafeltennisclub Sla Raak uit Nieuwe Pekela is ter ziele. De eens zo roemruchte club, die nog slechts zes leden telde, is begin op 2 mei 1997 stilletjes opgeheven. Ooit telde de vereniging bijna 70 leden en acht teams. Dat was in de jaren ‘60 en ‘70. Sla Raak maakte furore in heel Nederland. De club zou volgend jaar 50 jaar bestaan.
 • Tijdens de sportverkiezing van de gemeente Pekela op 28 maart 1998 wordt tot sportman van het jaar uitgeroepen de judoka Alexander Hofman. Bij de dames gaat de eretitel naar het 12-jarig turntalent Margriet Mejeur. Sportploeg wordt het eerste team van de korfbalclub WSS.
 • De hengelsportvereniging De Beurs uit Oude Pekela, opgericht op 1 juni 1933, viert in 1998 haar 65-jarig bestaan. De club telt dan ruim 500 leden.