Pekelders

Uit WikiPekela
Ga naar: navigatie, zoeken

Woord vooraf

In dit artikel worden korte levensbeschrijvingen vermeld van meer dan 1.200 personen, bestaande uit o.a. overheidsbestuurders, notarissen, predikanten, geestelijken, artsen, sportlieden, kampioenen, muzikanten, directeuren, vakbondsbestuurders, arbeiders, grafdelvers, scheepsjagers, oprichters van bedrijven, (hoofd)onderwijzers, verzetshelden, in oorlogen gesneuvelde personen, slachtoffers van misdrijven etc. die een rol van betekenis in of voor de Pekela’s hebben gespeeld of om een andere reden bekend zijn geworden. Levensbeschrijvingen dus van mannen en vrouwen die op enigerlei wijze van belang zijn geweest voor de Pekelder geschiedenis. Of de vermelde personen nu wel of niet in Oude of Nieuwe of Boven Pekela zijn geboren, is daarbij niet van belang. Bij de keuze van deze personen hebben uiteraard de voormalige gemeenten Oude en Nieuwe Pekela centraal gestaan. Maar ook personen die geen inwoner van de Pekela’s zijn geweest, maar wel hun stempel op de Pekelder samenleving hebben gedrukt, kregen een vermelding. De aandacht ging zo veel mogelijk uit naar de lokale aspecten van hun of haar leven of werk. Primair was de bedoeling dat de levensbeschrijving een indruk moest geven wat voor persoon de beschrevene is geweest. Zij moeten door hun bezigheden of leven een min of meer belangrijke rol in het heden of verleden hebben gespeeld.

Criteria

Om voor vermelding in aanmerking te komen, zijn de volgende criteria vastgesteld: In alle gevallen gold dat de beschrevene in principe geboren, overleden of inwoner moet zijn geweest van Oude, Nieuwe of Boven Pekela én dat hij/zij enigszins bekend is geworden door zijn of haar politieke, maatschappelijke, wetenschappelijke en/of bestuurlijke status.

De levensbeschrijvingen in dit artikel bestaan uit een biografisch en een genealogisch gedeelte. Deze zijn - waar mogelijk en gewenst - met elkaar verweven, doch kort en overzichtelijk gehouden. De vermelde gegevens bevatten zoveel mogelijk de volgende informatie:

Gegevens over de beschrevene: geslachtsnaam en voornamen, zoals officieel geregistreerd, alsmede geboorteplaats, -datum, overlijdensplaats en -datum. De gevolgde prioriteit in de schrijfwijze van persoonsnamen is (voorzover van toepassing): \\ a. conform de vermelding in het geboorteregister; \\ b. conform de vermelding in het huwelijksregister; \\ c. conform de vermelding in het overlijdensregister; \\ d. conform de vermelding op grafstenen/familieadvertenties. \\

Beroep en functie

Een korte, algemene omschrijving van het beroep of van de functie die de beschrevene heeft uitgeoefend of de activiteit waardoor hij of zij bekend is geworden.

Gegevens over de ouders

Geslachtsnamen en voornamen, zoals officieel geregistreerd, alsmede het beroep of de functie van de vader van de beschrevene.

Gegevens over de huwelijkspartners

Geslachtsnaam en voornamen, zoals officieel geregistreerd, eventueel het beroep of de functie van de huwelijkspartner, aangevuld met de namen van de ouders van deze en zo mogelijk het beroep van de vader.

Persoonsgegevens

De vermelding van persoonsgegevens is grotendeels ontleend aan officiële stukken, familieberichten in kranten (geboorte- en overlijdensadvertenties), teksten op grafstenen, toestemming van de betrokkene of andere openbare bronnen. Om redenen van privacy wordt, indien de huwelijkspartner van de beschrevene nog in leven is en ná 1939 is geboren, diens naam én die van zijn/haar ouders achterwege gelaten.

De in het genealogisch gedeelte weergegeven informatie is zoveel mogelijk vermeld op basis van gegevens uit de Burgerlijke Stand, de gemeentelijke bevolkingsregistraties, de collectie Persoonskaarten van het Centraal Bureau voor Genealogie en andere archiefbronnen, alles voor zover openbaar.

Enkele veel geraadpleegde bronnen

1. Kuil, D., Kroniek van Pekela (1558) 1599-1999, Ten Boer, 1999. \\ 2. Duinkerken, W., Sinds de Reductie in Stad en Lande van Groningen, Bedum, 1991. \\ 3. Archieven berustende in de Groninger Archieven te Groningen. \\ 4. Bevolkingsregisters Oude en Nieuwe Pekela voorzover openbaar. \\ 5. Internetsites www.allegroningers.nl, www.allefriezen.nl, www.drenlias.nl, www.genlias.nl, www.google.com \\ 6. Collectie Persoonskaarten van het Centraal Bureau voor Genealogie. \\ 7. Jaarverslagen ‘Kapiteinshuis’ te Nieuwe Pekela. Diverse jaargangen. \\ 8. Correspondentie met (familie van) de vermelden. \\

In de tekst is op bepaalde plaatsen sprake van in belangrijkheid afnemende vermeldingen //waarschijnlijk, vermoedelijk en mogelijk//. Van deze termen is gebruik gemaakt indien niet voor 100% zekerheid kon worden verkregen of de betrokkenen voldeden aan de vermelde personen. Van aannemelijkheid is hoogstwaarschijnlijk wel sprake.

Niet alle mensen hebben gereageerd op de uitnodiging om gegevens voor dit artikel beschikbaar te stellen. Aangezien zij wél aan de criteria voldoen om te worden vermeld, zijn zij met minimale informatie vermeld. Sommigen hebben verklaard bepaalde gegevens uit privacy-overwegingen niet prijs te geven. Hiervoor is respect vertoont waarbij vermelding van deze gegevens achterwege is gelaten.

Van dit artikel is eveneens een boek verschenen. Dit tweedelig boek (met harde omslag) is te bestellen op het adres: http://www.unibook.com. Type vervolgens in het zoekkader ‘Pekela’ en U belandt precies waar U moet zijn om alle boeken over Pekela in te zien en eventueel te bestellen.

Pekelders A-B
Abbas, Fokko 
Abee, Minouche
Abeling, Harm Hindrik Berends 
Abeling, Hendrikus Gerardus 
Adams, Adam  
Adams, Tjapko Berend 
Achteren, Wicher van 
Adriani, Marcus Jan 
Adriani, Pieter 
Alberthoma, Albertus 
Alberts, Geert 
Alberts, Olchert 
Altona, Geert Alberts 
Andel, J. van 
Angelbeek, Johannes Henderikus 
Arends, Jakob 
Arlman, Chris 
Asman, Johan Philip 
Asmus, Karel 
Baalman, Bernhard 
Baart, Claas Jans 
Baas, Kornelus
Baas, Maria Elizabeth 
Bach(a)rach, Simon 
Bakels, Teun 
Bakkenes, Johannes Jacobus van 
Bakker, Anna Margaretha 
Bakker, Jacob Enno 
Bakker, Pietertje 
Bakker, Riko 
Balken, Laurens
Balsters, Jakob Geerts 
Balsters, Geert Geerts 
Barghuis, Reinder Jacobs 
Barselaar, Bart van den 
Bartelds, Luuk 
Bartels, Willem 
Beek, A.J.H. van de 
Beekhuis, Egbert Willems 
Beekhuis, Willem 
Beekhuis van Till, Meint 
Beekman, Dick 
Beekman, Luppo Willem 
Beer, Baruch de 
Begeman, Geert (1) 
Begeman, Geert (2) 
Beikes, Geert 
Beikes, Riek
Bellinga, Jan 
Beloi, Daniël 
Berg, B.J. v.d. 
Berg, C.M. van der 
Berg, Conny W. van den 
Berg, H. van der 
Berge, Antonius Egbertus ten 
Berge(n), Derk ten 
Berge(n), Hermannus ten 
Berge, Kornelius Hinrikus ten 
Beumée, Heije Johannes 
Beumée, Johannes Heijes 
Biesma, Dirk 
Bijkersma, Pietje Hendrika 
Binnema, J.H. 
Birza, Anna Jantina 
Bisschop, Freerk Jans 
Bisschop, Hendrik 
Bisschop, W. 
Blaauw, Bert 
Blaauw, Freerk 
Blaauwendraad, Evert Hindrik 
Blauw, Piet 
Bleker, Jurrien 
Blinde, Alex W. 
Blok, Hendrik (1) 
Blok, Hendrik (2) 
Blok, Jannes Pieters 
Blok, Lodewijk Jannes 
Blokbergen, Jacobus Jans 
Blokzijl, Warntjo 
Bluemers, Maria W.F. 
Bock, Ernst August 
Bodde, Hindrik Berends 
Bödeker, Geert 
Boeijing, Wilko Pieters 
Boekhoven, Gerardus 
Boelen, J. 
Boelens, Grietje L. 
Boelens, Jan 
Boelens, Tijtsche 
Boels, Freerk Hindriks (1) 
Boels, Freerk Hindriks (2) 
Boer, Andrea de 
Boer, Dirk de 
Boer, Feiko de 
Boer, Geert de (1) 
Boer, Geert de (2) 
Boer, Gerrit de 
Boer, Harm Jurjens de 
Boer, Hendrik Jans de 
Boer, Jakob de 
Boer, Jakob Feiko de 
Boer, Jan Albert de 
Boer, Jan Cornelius de 
Boer, Jantje de 
Boer, Klaas de 
Boer, Meint de 
Boer, P. de 
Boer, Rutgert de 
Boer, Wijcher de 
Boers, Roelof 
Bögeholtz, Jacob Hendrik 
Bok, Harm Jans 
Bolt, Jan Willem 
Boltendal, Hendrik 
Boltjes, Derk 
Boon, A. Koops 
Boon, Anthonie 
Boon, Cornelis Jans 
Boon, G.H. 
Boon, Hindrik Jans 
Boon, Willem J.H. 
Bootsma, Jan 
Borgesius, Berend 
Borgesius, Goedhart (1) 
Borgesius, Goedhart (2) 
Borgesius, Jacobus Goedhardus 
Borgesius, Tjakko 
Borsje, T. 
Bos, Albert 
Bos, Gerhardina
Bos, Jakobus 
Bos, Jan 
Bos, Johannes Hinderikus 
Bos, Joannes Le Cler 
Bos, Marinus A. 
Bos, Sikko Willem 
Bos, Klaas te 
Bos, E. van den 
Boschma, Pieter 
Bosgra, Wiebe Hindrik 
Bosscher, Eppo Jan 
Bosscher, Jan 
Boswijk, Jan 
Boswijk Jan Johan 
Botjes, Wildrik Botjes 
Bots, Harm 
Bouma, Dominicus 
Bouman, Harm 
Bouricius, G. 
Bouritius, G. 
Boven, Roelof 
Brass, Johannes Wilhelm 
Breemhaar, Willem 
Brehen, Johannes 
Brill, Jan 
Broekema, Geert Ernst 
Broekman, Guus 
Broesder, Piet 
Brommet Hzn, J. 
Brondijk, Albertus 
Brons, Abraham Reints
Brons, Derk Timmerman
Brons, Pieter Reints (1)
Brons, Pieter Reints (2)
Brons, Reint
Brons, Reint Pieter
Brouwer, Harm
Brouwer, J.
Brouwer, Jan
Brouwer, Jan Harms
Brouwer, Kornelius Mennes
Bruggencate, Lambertus Christiaan
Bruins, Adriaan Wildervanck
Bruinsteen, Jannes
Bruintjes, Derk
Bruintjes, Derk Geert
Bruintjes, Frederik
Bruintjes, Geert (1)
Bruintjes, Geert (2)
Brunink, Gerard
Brunink, Gerrit
Brunink, Gerrit Jan
Bruns, Joannes Theodorus Egbertus
Buikema, Frederik Cornelis
Buikema, Jelle
Buining, Hindrik Alles
Bulle, Bernardus
Buller, Jörg  B.O.
Bulten, Pieter Jans in de
Bultena, Willem Isebrands
Buning, Hendrik Coenraad
Bunt, A.
Burg, Jan A.C. van
Bus, Christiaan
Buuren, David van
Buurma, David
Buurma, Hendrik Herman
Buurmeijer, Erwin
Buzeman, Albert
Buzeman, Kornelis
Pekelders C-F
Camerlingh, Bram
Cammenga, Bernardus Jemmes
Camphuis, Johannes Feico
Cappenberg, Petrus Nicolaus
Catersels, Trijntje
Catz, Bernard Heimans
Chnebbellie, John Christoffer
Cerfontaine, M.J.
Christensen, Jan
Clock, Feyke
Clock, Feike Alles
Clock, Pieter Jansen
Cock, Helenius de
Cock, Hendrick de
Cock, Regnerus Tjaarda de Cock
Cohen, Mozes Meijer
Coops, Regnerus Josephus
Cornelisdr. Ees
Cornelis, Menne
Cox, Petrus Ludovicus
Croese, Hendrik
Cronenburg, Eppo H.
Culp, Baruch Simon
Curfs-Wilbers
Daalder, Simon Martinus Anton
Dalman, Willem
Dalman, Wubbo Emo
Dam, Alfred van
Dam, Arent Jean Samuel van
Dam, Johannes van (1)
Dam, Johannes van (2)
Dam, Rudolf van
Damsté, Johannes Jacobus
Davids, Koert
Deddens, Geert Hinderks
Deelman, Johannes Georgius
Deest, Reinder Jozefs van
Degenhart, Berend Jans
Degenhart, Jan Eltjes
Deiman, Augustinus
Dekker, Jan Cornelis
Delden, Geesje van
Delden, Jan van
Demes, Gerardus Johannes
Dercks, Remmert
Dethmers, Willem Sijbolts
Dethmers, Willem
Dethmers, Willem Willems
Dieterman, Koert
Dijk, Albert
Dijk, Etze
Dijk, Berend van
Dijkema, Jurrie
Dijken, Marten Kornelis van
Dijkhuis, J.
Dijkhuis, Johannes
Dijkhuizen, Henderikus
Dijkhuizen, Hendrik
Dijkhuizen, Jan Harm
Dijkhuizen, Klaas
Dijkinga, Jan Simons
Dijkstra, Marcus
Dijkstra, Wigle
Dik, Kornelis
Dinkla, Cornelius Eggerk Mattheus
Doddema, Meerten
Doedens, Ailcke
Doedens, Harmannus Molanus à
Doelen, J.
Doorn, S. van
Doorten, K.
Dost, H.
Douma, S.
Douwes, Marian
Draijer, Hindrik Jacobs
Draijer, Marinus
Drent, Klaas
Drent, Kriene
Drent, Marinus Krienus
Drenth, Bernardus Berends
Drenth, Bernardus Frederikus (1)
Drenth, Bernardus Frederikus (2)
Drenth, Bernardus Godolevus Frederikus
Drenth, Ben
Drenth, Freerk Liefkes
Drenth, Gerard
Drenth, Leo
Drenth, Harmannus Berends
Drenth, Herman
Drenth, Jan
Drenth, Johannes Bernardus (2)
Drenth, Liefke Hindriks
Drewes, Willem
Driesman, Willem
Driessen, Jos
Drijber, Berent
Drijfhamer, Berend Jans
Drijfhout, Ede
Dubben, Geert Harms
Duin, E.
Duin, Wijcher Everts
Duit, Anneke
Duit, Engelke
Duit, Harm Derks
Duit, W.
Duyn, M.A.
Duiven, Martin
Dulmen Krumpelman, E.B. van
Düring, Harm
Ebbinge, A.H
Ebeling, Gerrit Gerrits
Ebling, Jan Berends
Eeden, C. van 
Eekman, Johannes Antonius
Eerens, Theo
Eerkens, Willem
Eijsselsteijn, Bernardus van
Eijsselsteijn, Lidy van
Eilers, Jan Albertus
Eilers, Jan Rudolf
Eilers, Johan Rudolph
Eising, Klasina
Elburg, Arie
Elfring, Dina Catharina Helena
Elling, Pieter
Eltjens, Boelo
Eltjens, Eltje Jacobs
Eltjens, Jacob Eltjes
Eltjens, Jan
Engel, Jacob Adriaan
Engelhardt, Jan
Engelhardt, Jan Hendrik
Engels, Meint Albertus
Epping, Jannes Lamberts Jansen
Eringa, Jacob
Ester, Willem Jan
Etten, Frank van
Evenhuis, Tale
Everhardus, C.
Faber, Freddy
Faber, U.A.
Feijen, Gerhardus Hindericus Joannes
Feijen, Henricus
Feijen, Hendericus Johannes
Feijckes, Alle Fockes
Feis, Wijnand Leonard
Feisser, Johannes Elias
Fekken, Jacob Hergen
Feldbrugge, Johannes
Feringa, Evert
Fleurke, Derk
Flink, S.
Flinker, Gerard
Flinker, Jan
Fockens, Derk Hilbertus Cornelius
Fockens, Sibolt Focko
Fockens, Tettina Jacoba
Folkerts, Jan Frederik
Fopma, Foppe
Foppes, Gosse
Forsten, Berend
Franken, Derk Klaassens
Franken, Klaas Derks
Franken, Hinderikus Egberts
Franken, Lieuwe
Frans, Johannes
Frans, Willem
Fransen, Cornelis
Fransen, Johan Warnar Pieter
Franzen, Derk
Franzen, Lambertina
Free, Elso
Free, Heiko 
Free, Willem 
Frericks, H.
Frericks, Hindrik
Freuling, Henk
Fridrichs, Koert
Frinkel, Albert
Fruitema, Harm (1)
Fruitema, Harm (2)
Fruitema, Markus
Pekelders G-I
Galama, Petrus
Geerts, Geert
Geerts, Pieter
Geertsema, H.P.
Geitz, Annie
Gelms, Harm Elzes
Gelms, Johannes Harmannus
Generaal, Lammert
Genderen Stort, Pieter van
Gent, Jan Jacobs
Gerringa, Hendrik
Gerringa, Imko Berend
Gesterkamp, Hinderikus
Gijsman, Martinus Dirk
Glas, Christina Irene Renata 
Godlieb, Herman
Gossel, N.N.
Gosselaar, Johanna
Goudsmit, Abraham
Goversen van Gorkom, Jan
Grabé, Johannes Stephanus
Gras, Albert
Gras, Henk
Grave, Jan
Graver, Hendrik
Grensteen, Daniël
Greven, Ali
Greven, Gezinus Harm
Griensven, Van
Groen, Bennie
Groen, Geertje
Groeneveld, H.
Groenewold, Pieter
Grol, Rieks
Grol, Willem Cornelius
Groot, A.P. de
Groot, Abraham de
Groot, J. de
Groot, R.A. de
Grooth, K. de
Grooth, Harm Klaas de
Groustra, Kornelis
Gruppelaar, Geert Stoffer
Gruppelaar, Piet
Haan, Gerrit
Haan, Thomas
Haan, Bindert de
Haan, Eltje de
Haan, J.L. de
Haan, L. de
Haartsen, Jacobus Cornelis
Hachmer, Hendrik Andries
Hadderingh, J.A.
Hagen, Teunis Johannes
Hagenouw, Henk
Hagénus, Nanno
Haijkens, Freerk
Haitsma Mulier, Sijo Kornelius
Hallewas, Jan
Ham, A. van
Ham, Irene van
Hamming, M.
Hamminga, Boele
Hamminga, Lambertus
Hardeman, Gerardus Jacobus
Harmens, Barthold
Harmens, Geert
Harms, Christiaan
Harms, Evert
Harms, H.
Harms, Jos
Hatzmann, Roel
Have, Andreas ten
Have, Nicolaus ten
Haveman, Abraham Jans
Hazelhoff, H.
Hazelhoff, Jan Tonnis Nicolaas
Hazelhoff, Janneke
Hazewinkel, Albert Nannes
Heck, Joseph
Heeg, Theunis 
Heeres, Albertus Jan
Heeres, Erik
Heeres, Gerrit (1)
Heeres, Gerrit (2)
Heeres, Jan Gerrit
Heeres, Renso Jakob
Heeres, Willem
Heersink, Johan Dirk
Heethuis, J.
Heetjans, Willem
Hegge, Simon Johannes
Heijes, Harm
Heijes, Hinderika Roelfina
Heijster, J.G.A.
Heijt, Karel Simon Gerardus Dingenius
Heikens, Hindrik
Heissing, Jan Geerts
Hekman, Jan Meinderts
Hekman, Lambertus Roelf
Hellema, Hendrik Doeke
Hemmes, Fokko
Hemmes, Hennie
Hemmes, Jan
Hemmes, Joannes Franciscus
Hemmes, Popko Lina
Hennink, Geertje Peters
Hensema, Jan (1)
Hensema, Jan (2)
Hensema, Koert
Hensema, Luitje Harms
Hensema, Sebo
Henten, Jan van
Hertog, Paulus Johannes den
Hesseling, Harm Derks
Hijlkema, Meinard Albert
Hilberdink, Jan
Hilbrandie, Rigte Eppes
Hilbrands, Grietje
Hinders, Harm
Hindriks, Henricus
Hirschel, Jozef
Hirschel, Saul Hartog
Hoekstra, C.B.
Hoekstra, Sieberen
Hoendervanger, Jaap
Hoendervanger, Johanna
Hofman, A.
Hofman, Alexander
Hofman, David
Hofstede, Kornelis
Hogeweg, H.
Hogting Warmelts, Hubertus
Hol, R.
Hollander, K
Holtkamp, Jacob Jan
Holtman, Geert
Holtman, Gerhardus Hindrikus
Holtman, Hendrik Geerts
Holtman, Hindrik Hindriks
Holvast, Alberdina Jans
Holvast, Hendrik
Holvast, Hendrik Kornelis
Homan, Engelbert
Hondius, Gerrit Bastiaan
Hoogstraten, Samuël Anne van
Hoorn, Arnoldus Lucas van
Hoppentocht, Harry
Horlings, Elze
Horlings, Wilhelmina
Horlings, Wubbe (1)
Horlings, Wubbe (2)
Horn, Hendrik Carel ten
Hosson, Bernardus Fransiscus de
Hosson, Casparus de
Hosson, Fridericus Carolus de
Houting, Jan Egberts
Houwen, K.
Houwink, Barak
Houwink, Derk Jan (1)
Houwink, Derk Jan (2)
Houwink, Douwe
Houwink, Jan Tjarks
Houwink, Udo
Hoving, Henderika Willemiena
Hovius, Jan
Huising, Roelf (1)
Huising, Roelf (2)
Huisinga, Petrus Johannes
Huisinga, Roelof
Huisman, J.W.
Huizing, Barteld Jannes
Huizing, Boele
Huizing, Hindrik Roelofs
Huizing, Meesse Philippus
Huizinga, Renne Tjipke
Huls, Hillechiena Katharina
Hulshof, Bert
Hulshof, Lucas en Gea
Hulsman, Hinderikus Bernardus
Hulten, Pieter van
Hulzebos, Harm
Hulzebos, Tinie
Hulzebos, Joop
Hulzebos, Roelof
Hummel, Uwe
Hummel, Wiepko
Hut, Gezinus
Hutting, Geert
Hylkema, Johannes Hendrikus
Immen, Beno
Pekelders J-K
Jacobs, Eltye
Jacobs, Lauwrens
Jacobs, Pieter
Jager, Albert
Jager, Arend
Jager, Berend
Jager, Jannes
Jager, Jan
Jager, Tiemon
Jager, Berend de
Janekes, Boldewijn Janekes
Jans, Andries
Jans, Claas
Jans, Hadu
Jans, Harm
Jans, Tidde
Jansen, Jacob
Jansma, T.
Jansonius, J.
Janssonius, Johannes
Janssonius, Timon Frederik
Jellesma, Gerrit
Jenny, Willem Jean Jacques
Johannes, Wirichius
Jolles, Maurits Aernoud Diderich
Jong, Cornelis Ruurd de
Jonge, Albert de
Jonge, Arendina de
Jonge, Derk Jans de
Jonge, Doedo Pieters de
Jonge, H. de
Jonge, Harm de (1)
Jonge, Harm de (2)
Jonge, Harm Pieter de
Jonge, Jacobus de
Jonge, Jan de
Jonge, Klaas Lammerts de
Jonge, Lammert Jans de
Jonge, Leo de
Jonge, P. de
Jonge, Pieter Doedo's de
Jonge, Pieter Jans de
Jonge, Sibolt Freerks de
Jonge, Tammo Meilofs de
Jonge, Tonnis Reint de
Jonge, Willem de
Jongman, Ali
Jonker, Daam
Jonker, Fred
Jonker, Harm Rentes
Jutting, Wilhelm Gottlieb
Kah, Evert
Kaldijk, Eppo
Kaldijk, Esdert
Kaldijk, Jan Jakob
Kaldijk, Michiel
Kalkdijk, Jantje
Kamerbeek, Hermanus Hubertus
Kamp, Adolph Frederikus
Kamphuis, Alie
Kamphuis, Jan
Kampinga, Roelf
Kanitz, Albertus Johannes
Kanning, Hendrik
Karelse, J.H.
Kars, Jan
Kars, Willem Jans
Karsijns, Wolterus
Karssijns, Klaas Harms
Kauffeld, Henk
Kayn, Roland
Kazemier, Gerben
Keers, Benjamin
Keijser, Bertus de
Keijser, Stefan de
Keldermans, Johannes Paulus
Kenter, Wiechert
Keuning, Jan
Keuning, Pieter
Keuning, Willem Eduard
Kiers, Heere Willems
Kiers, Reint Pieter
Kiers, Willem Jans
Kip, Frederik Berend
Klasen, Bertus
Klasen, Joop
Klasen, Kier Meilofs
Klatter, Hendrik Jan
Klatter, IJzebrand Hendriks
Klatter, Jan Hindriks
Klatter, Jan Teunis
Klatter, Remke IJzebrands
Klaver, B.
Kleve, Doede Roelfs
Klinkenberg, Hindrik
Kloekers, Henderikanus Zwaantinus
Klok, Albert
Klok, Albert Naamden
Klok, Berend
Klok, Jan
Klok, Jan Mennes
Kloppenborg, Henricus Gerhardus
Kloppenborg, Herman Willem Joseph
Kloppenborg, Johannes H.H.F. 
Kloppenborg, Herman   
Kluiter, Annet
Koch, Andrees Christoffer
Koch, Andreas Daniël
Koch, Johan Rudolf Eilers
Koeneman, Gerardus Albertus
Koert, Marinus
Koerts, Hendrik
Koerts, Jacob 
Koerts, Jacob Pieter 
Koerts, Jurjen
Koerts, Jurjen Jurjens (1)
Koerts, Jurjen (2)
Koerts, Jurjen Jurjen (3)
Koerts, Jurjen Jurjens (4)
Koerts, Pieter Jan
Kohl, Adaucta Elizabeth
Kok, Henricus
Kok, Hennie
Kolk, Derk Pieters
Kolk, Geert Berends
Kolk, Jurjen Berends
Kolk, Pieter Pieters
Koning, Frits
Koning, Harm Reint
Koning, Hendrik Siemons
Koning, J.R.
Koning, Jacob Albert Willem
Koning, Koert
Koning, R.
Koning, Reint Harm
Koning, Tammo Lubbertus
Koningh, Marinus Eliza de
Koolhof, Jan
Koolman, Fiepko Olferts
Koops, Gerhardus
Kootstra, G.J.
Kootstra, Hendrik Klaas
Kootstra, J.E.
Korte, Douwinus
Korte, Frouwke
Korte, Jan
Korte, Roelf
Korte, Cornelis de
Korter, Jan Harms
Korvemaker, Roelf
Koster, Freerk
Koster, Jan (1)
Koster, Jan (2)
Kostwinder, Jan
Kragt, Berend
Kragt, Mans
Kral, Carel
Kral, Gerhardus Bernardus
Kramer, Derk
Kramer, Thomas
Kranenborg, Jan Jans
Kranenborg, Klaas Jans
Kranenborg, Nanno
Kranenborg, Wibrandus Udo
Kranenborg, Wijbrandus
Kroder, Hendrik Engel
Kroeze, Arend
Krol, Jeichien
Krol, Wiert
Kruijer, Jan
Kruis, Harmen Harmens
Kruyer, Albert
Kuil, Andries (1)
Kuil, Andries (2)
Kuil, Dick
Kuil, Frederik
Kuilman, Derk Albert
Kuilman, Marten Derks
Kuiper, A.E.
Kuiper, Geert
Kuiper, Gé
Kuiper, Harm Renkes
Kuiper, Herman Hendrik
Kuiper, Hindrik Klasens
Kuiper, Jan Jans
Kuiper, Jannie
Kuiper, Jan Willems
Kuiper, Johan Benjamin
Kuiper, Kristiaan
Kuiper, Kristiaan Eiso
Kuiper, Willem Hendriks
Kuiper, Willem Jans
Kuipers, Joke van
Kuipers, Keinke
Kunst, M.
Pekelders L-N
Laan, Derk van der
Laan, Harm van der
Laan, Jan van der
Laan, Jan Pieter van der
Laan, Oeno van der
Laan, Wilhelmus van der
Laar, Th. van der
Laarman, Boelem
Laarman, Fokko
Laarman, Wildrik
Lam, Henderikus Jan
Lameijer, Arend
Lammers, Henk
Lammersma, Alko Berend
Landlust, Tekke
Landlust, Trijn
Langbroek, Cornelis
Lange, Derk de
Langen, Jakob de
Langeraap, Jan Sjoerds
Lap, Simon
Laret, Willem Frederik Hendrik
Lasarus, Levie
Leekstra, Hendrik
Leeraar, Johan
Leeuw, Mozes de
Leeuwen, Jan van
Leeuwen, Pieter Jan van
Leeuwerik, Luppo
Leeuwerik, Tiede
Leffers, Geert
Leijtens, J.
Lesterhuis, Jan
Lesterhuis, Menno
Levie, Levie Benjamins de
Linde, Gerrit Jan van der
Lindemann, Mieke
Lindemann, Theo
Lindeyer, Johannes Matthijs
Lintel, Jan van
Littooij, Nicolaas
Loer, Henk
Loerop, Aaltje
Loman, Anton
Loman, Eltje Jan
Loman, Jakob Egbert
Loning, Jakob
Looijenga, Deanne M.
Louw, J.
Louwerens, Frerick
Lubberman, Frans
Lubberman, Henderikus Fransiscus
Lubberman, Jans
Lubberman, Johannes H.H.J.
Lubberman, Rieks
Luikinga, H.
Luitjes, Harmen
Luyt, J.M.
Lyclama, Maudy
Maathuis, Frederik Cornelis
Maczek, Stanislaw
Mannekes, Jaap van
Mannekes, Remy van
Mansens, Hillie
Manuël, Jan
Maris, Pieter Willem
Maurits, Geert Klaassens
Maurits, Klaas
Meems, Albert
Meer, Herman van der
Mees, Petrus
Meester, Abraham
Meeter, Eillert
Meihuizen, Hendrik Wiebes
Meijboom, Hendrik
Meijer, Batte
Meijer, Bernardus Gerhardus
Meijer, Bernhard Gerardus
Meijer, Christoffer
Meijer, Ernst
Meijer, Frans
Meijer, Gerrit
Meijer, G.L.
Meijer, Mans
Meijer, Jan Scholten
Meijer, Johan Frederik
Meijer, Tammo Lubbertus (1)
Meijer, Tammo Lubbertus (2)
Meijer, W.L.
Meijere, Jacob de
Meijerhof, Gerry
Meijering, Meertinus
Meijering, Willem de
Mein, Harm
Meinders, Ailcko
Meining, Bastiaan Roelfs
Meis, Betje
Meis, Fré
Meis, Wolter
Mejeur, Margriet
Mellema, B.
Mellema, Frederik Hilko
Mellema, Lammert
Mellema, Mark
Mellema, Mello
Menninga, Menne
Merode, Willem de
Metus, Klaas Tonnis
Metz, Rudi
Meurs, Eilardus
Meurs, Johannes
Meurs, Wijcher
Middel, Abel Jacob
Middel, Harm Hendriks
Middel, Harm Jans
Middel, Jacob
Middel, Jakob Jans
Middel, Jan
Middel, Jan Jans
Miedema, Jelle
Mik, Fré
Mik, Jans
Minnema, A.
Modderaar, Dirk Jan
Molanus, Herbertus
Molanus, Ubbo
Molen, Cornelis Elso van der
Molen, L. van der
Molthoop, H.
Mooi, Gerrit Jacob
Mooi, Jacob Jacobs (1)
Mooij, H.N. de
Morselt, H.F.M.
Most, Arij van der
Mostert, Gerard J.
Muijzert, Christiaan Marinus
Mugge, Wicher Harms
Mulder, Albert 
Mulder, Albert (2)
Mulder, E.
Mulder, Gezienus
Mulder, Harm Nannes
Mulder, Hiddo
Mulder, Hinderkien
Mulder, Jan
Mulder, Jan Matthijs
Mulder, Klaas
Mulder, Nanne Jans
Mulder, Nanno
Mulder, R.T.
Mulder, Reint
Mulder, Ties
Mulder, Watse Aljes
Mulder, Wilte
Müller, Derk
Muller, Harmannus Johannes
Muller, J.
Muller, Petrus Nicolaas
Müller, Wietse
Munte, Jan Peters ter
Muntinghe, Bernhard Ida Kiers
Muurker, Jan Geerts
Naarding, Henk
Nagengast, Annie
Nagengast, Anton
Nagengast, Roelf
Nagengast, Rudi
Nanninga, Hendrik
Nanninga, Herman Hendrik
Nanninga, Johannes
Nap Albert
Neef, Johannes Burginus de
Neelmeijer, Jan Hindriks
Nicolai, J.
Nicolson Wassenaar, Josua
Nieboer, Arend
Nieboer, J.
Nieboer, Klaas
Nieboer, P.
Nieboer, Reint (1)
Nieboer, Reint (2)
Nieboer, Rient Albert
Niebuur, Kornelius Meindert
Niehof, Jack
Nieholt, Johannes (1)
Nieholt, Johannes (2)
Niekamp, Albert
Nieland, Anna Allegonda 
Nienoord, Jan 
Niemeijer, A.
Niemeijer, Harm
Nieuwbeerta, B.
Nieuwenhuis, G.S.J.
Nieuwsma, Johannes
Nieweg, Hendrik Omges
Nieweg, Louis Karel
Niewold, Albert
Niezen, Eltje
Niezen, Hendrik (1)
Niezen, Hendrik (2)
Nijman, Anthonie
Nijs, Chris de
Noord, Helène van
Noorduyn, Arnold Pieter F.A.
Noorman, Berend Klaas
Noort, Arie Cornelis
Noort, Dirk Gerrit van den
Noppen, Cornelis Daniel van
Norder, Derk
Norder, Jans
Norder, Kees
Pekelders O-Q
Oeveren, Cornelia Maria van
Okkes, Fennechien
Oldeboom, Rotgert
Oldenburger, Albert
Oldenburger, Albert Hubert
Oldenburger, Geugien
Oldenburger, Hindrik Hindriks (1)
Oldenburger, Hindrik Hindriks (2)
Oldenburger, Jan Alberts
Oldenziel, Jan
Olijslager, Hendrik Harm
Olijslager, Jan Geerts
Olsder, C.J.
Olthof, Albert
Olthof, Hendrik
Olthof, Jan
Onnes, Machiel
Oolders, Anno
Oorschot, Arie Antonie van
Oortwijn, Harmannus
Oortwijn, Jan
Oosterend, Jannes Pieters
Oosterhuis, Feddo
Oosterhuis, Henk
Oosterhuis, Hindrik Jans
Oosterhuis, Jan
Oosterhuis, Klaas
Oosterom, K. van
Oosterveld, Coen
Oosting, Otte
Oosting, P.
Oppewal, Feike
Orsel, Ebbo
Oskamp, A.
Osté, Jan Jacobus
Ots, Harm Roelf
Ots, Nanno 
Ots, Willem
Otten, Theo
Otter, Gijsbert J.
Ottjes, Wessel J.
Oude Hendrikman, Gerard
Padberg, Johan
Panman, Meerten Remmelt
Paping, Th.B.
Parsser, Mozes Zadok
Pas, Albertus Harmannus
Pathuis, Berend Jans
Pathuis, Wilt
Penninga, T.H.
Penschina, Tatjana
Pesman, Hans
Petegem, Floris Elias van
Petegem, Jan Willem van
Peters, Derck
Petersen, Freerk Geerds
Petrusma, Errit
Petzinger, Georg
Petzinger, Willy
Piccardt, Hendrick
Piccardt, Jan
Piccardt, Sophius
Pier, Jan Roelfs
Pijbes, Derk Berends Nolte 
Pijbes, Halbe
Pijbes, Pijbe Geerts
Pijper, Pietje
Pinkster, Jan
Pinkster, Jurjen Geert
Plaatje, Dirk
Plaggenborg, Aaltje
Plantinga, J.N.H.
Plevier, H.Th.
Ploeg, F. van der
Ploeg, J. van der
Ploeg, Sake van der
Polak, F.
Polak, Joseph Mozes
Polak, Moritz Isidoor
Ponthier, Johan de
Poppens, H.H.
Post, Aalje
Posthumus, A.S.
Pot, Rika
Pot, Hilbrand Harms
Pot, Klaas Vlas
Pothuis, Harm Roelfs
Potjewijd, Derk Timmerman
Potjewijd, Harm Klaassens
Potjewijd, Jan Klaassens
Pots, Simon
Pott, Gerhardus Willems
Pott, Johan
Pott, (L).H.|
Pott, Melle Willems
Pott, Mello Willems
Pott, Wiardus Willems
Pott, Willem Jan
Pott, Willem Melles
Pott, Willem Wiardus
Pott Hofstede, Gerhardus Willem
Pottinga, Dirk
Potts, Jan Rudolf Adams
Praamsma, R.F.H.
Prak, A.
Prak, Jan
Prak, Eltje
Prange, Jacob Jans
Prins, Dick
Prins, G.J.
Prummel, Gea
Prummel, Reinder
Quak, William
Pekelders R-S
Raad, Geert de
Raad, Jan Pieters de
Raad, Klaas de
Raad, Klaas Jan de
Raalte, J. van
Raatjes, Hellen
Ramaker, Bart J.
Rasch, Christiaan
Rave, Jan
Reddingius, Herman
Reddingius, P.F.
Reintke, Maria
Reijnders, Albert
Reints, Tamme
Reit, Agnes
Remmerts, Derck
Rendering, Harm
Rendering, Jan
Rendering, Jurren
Rensema, Catharina
Riemersma, Jan
Rients, Sipko
Riensma, J.
Riet, K. van
Rietsema, Martinus
Rijken, Hermanus Johannes Petrus
Rijks, J.
Rijks, Jurjen
Rijnbergen, Frouwkje
Rijnbergen, Harm
Rijnbergen, Harry
Riks, Adolf Feikes
Ringeling, Klaas Fokkes
Ringels, Hiddo
Rispens, Taede
Ritzema, Martin
Röbbecke, Jozef
Ro-d-Ys
Roelfsema, Dirk-Jan
Roemer, J.E.
Roessingh, Frederik
Rogaar, Fokko
Romelingh, Lubbertus Patroclus
Romelingh, Theodoricus Ebe
Rooijen, Johan van
Roorda, Anne
Roukema, Folkert Hendrikus
Royen, Cornelis Johannes van
Ruben, Jacob Braam
Rudolphi, Barthold Hendrik
Ruiter, Eltje Derks de
Ruiter, Reint Tammes de
Ruiter, Tammo Derks de
Russen, Haiko van
Rustinga, Wigerus
Rutgers, Hendrik
Rutgers, Jan
Salomons, Gerard
Sanders, Abel
Sanders, Frederik
Sanders, Har
Sannes, Goswijn Willem
Sasker, Berend
Sasker, Jan
Sasker, Reint
Savenije, Anton
Savenije, Gerard
Savenije, Harry
Savenije, Johan
Schabels, Pieter
Schaick, Jan Isaäk van
Scharringa, Sake Jelles
Scheepers, Jacobus Johannes
Scheffer, Eppo
Scheffer, Johan Daniel Reinier
Scheffer, Rindert
Schenkel, G.
Scherpbier, Jeltina
Scherphuis, Jan
Schetsberg, Hagen
Schetsberg, Henderijkus
Scheuneman, Goos
Schipper, Harm
Schipper, Jan Kornelis
Schipper, Simon
Schollema, Meindert
Scholte, Mans
Scholtens, Anko
Scholtens, Evert
Scholtens, Harmannus (1)
Scholtens, Harmannus (2)
Scholtens, Harmannus (3)
Scholtens, Jan Jans
Scholtens, Jan Klaas
Schoonhoven, Arend
Schoonhoven, Janneke
Schotanus, J.
Schothorst, Lammert
Schouw, Wilhelmus Johannes ter
Schröder, Henricus Stephanus
Schreuder, Tammo
Schrik, Albert
Schrik, Elze
Schröder, Antonius Johannes
Schröder, Hindericus
Schuring, Berend
Schuring, Reinder Jans
Schutt, Johan Hendrik
Schutter, Johan
Schuur, Derk Geerts
Schuur, H.
Schuur, Bene van der
Sevcik, Marie
Sevenstern, Joannes Hermannus
Sibon, B.J.M.
Sibrants, Sipke
Siderius, Jolke
Siebring, Reinder
Siefkes, Jakob
Siegel, Hendrik
Siepel, Hilvert
Siepel, Lammert
Sijpkens, Eltjo
Sikkema, Doetze Jacobs
Siks, Simon
Sinot, Petrus Johannes
Sjuirts, Gosen
Slobben, Geert
Sluis, Henk & Johan van der
Smeenk, Pieterdiena
Smid, Jan
Smid, Jurjen
Smidt, Bert
Smit, Angenita
Smit, Hermannus
Smit, Jan Franssens
Smit, Tammo
Smit, Pieter de
Smith, Jan Zand 
Smith, Klaas
Smith, Regnerus
Smook, Hirzo Klaas
Snater, Jan
Snier, Harm
Snoep, Pieter Cornelis
Spaan, Theo
Sparreboom, Daniël
Sparreboom, Egbert Sijbrants
Sparreboom, Herman Jan
Sparreboom, Roelof
Sparreboom, Sijbrand Harms
Spelde, Baltes Geerts
Spelde, Jaap
Spelde, Jan
Spieard, Izaak Aaldrik
Spliethoff, Willem
Spoor, Casper
Spreen, Abraham
Sprenger, Cornelis Adelbertus
Sprik, Berend
Staal, G.
Staal, Geert Okkes
Staal, Gretha
Starke, Jan
Stavast, Piet
Stavenga, Harmen
Steenhuis, Edo
Steinfeld, Johanna
Steinfelder, Georg
Steinfelder, Matheus
Stel, Tj.
Stellweg, Carl August
Sterenborg, Johannes
Sterre, J.W.L. van de
Sterrenberg, Henderikus Pieters
Stoffers, Berend
Stoker, Hinderk Gerrits
Stolk, Andries
Stolk, D.
Stoltenberg, A.J.
Stoppelman, Lazarus
Stötefalk, Aaltjo
Strating, Geert Hindriks
Strating, Geert Jan
Strating, Henk 
Strating, Rieks 
Strating, Marten
Stronk, Harm Jans
Stuut, Hendrik
Stuut, Hindrik
Stuut, Jan
Stuut, Klaas
Stuut, Roelf
Suk, Willem (1)
Suk, Willem (2)
Sulman, Marinus
Sutman, Gerard
Swart, Jan
Swigchum, Jan Wilhelm van
Pekelders T-V
Taai, Jantje
Takens, Jacob
Tammen, Eppo
Tammens, Fokko
Teekens, Willem Frederik
Tengnagel, Roelof Johannes Mattheus 
Terpstra, J.
Terpstra, T.
Teuben, Bernardus Johannes
Teylingen, Marius Antonius van
Themmen, Wilhelmus
Thiabbens, Mathias Johan
Thoden van Velzen, Gottlieb
Tiddens, Wilhelmus
Tiktak, Aalje
Tiktak, Klaas Klaassens
Tiktak, Klaas Lammerts
Tiktak, Lammert Egberts
Tiktak, Roelf-Jan
Tillema, Ate
Timmer, Albert Eilderts
Timmer, Bernardus Joannes
Timmerman, Jan Derks
Tjabbes, Thomas
Tjaberings, Frederik
Tolner, Klaas Jans
Toncman, Abraham
Tongeren, Lambertus van
Tonkes, Wilke Luppes
Tonnis, Jan
Toorman, Gerhard
Toorman, Harmannus
Toorman, J.
Toorman, Reint
Toorn, A.J. van der
Toxopeus, J.E.
Toxopeus, Mees 
H.H. Tuin 
Tuin, Jan
Tuinhof, Jan
Tuinier, Heino
Tunteler, Dawiena Jantiena
Tunteler, Hendrik Ludolf
Tunteler, Remmert (1)
Tunteler, Remmert (2)
Tunteler, Roelf Remmerts
Tuuk, Gerrit van der
Tuzee, Johannes
Twijnstra, F.
Ubels, Egbert
Uchtman, Wilhelmus
Ufkes, Albert
Uitentuis, Jan
Uiters, Mattheus Giesbertus
Ulen, Jan
Vaas, Gijsbertus Josephus
Veen, Cornelis
Veen, Hendrik van
Veen, Pieter Jacobus van
Veen, Ate van der
Veen, Elias van der
Veen, Harmannus Haiko van der
Veen, Henk van der
Veen, Huibertus van der
Veen, Jannie van der
Veer, Arie van der
Veer, Th. van der
Veeren, W.J.C.
Vegter, Hendrik
Vegter, Hendrik Johannes
Veldkamp, Antonie
Veldkamp, Berend
Veldkamp, Dirk Wessel
Veldkamp, Jan Pieter
Veldkamp, Wietze
Veltman, Jan (1)
Veltman, Jan (2)
Velvis, Israël Hindriks
Venema, Hieronimus Kornelis
Venhuizen, Hindrik
Venninga, Tjaart
Verbeek, H.J.
Vermeulen, Rie
Vinke, Hindericus Josephus
Vis, Meindert van der
Visser, R.
Visser, Rients
Vissinga, Jan
Vlag, Steffen van der
Vlas, H. de
Vloo, Albert
Vlugt, Pieter Anthonie van der
Volders, Willem
Volkering, Gerrit Jan
Vonk, André
Vonk, Björn
Voogt, J.
Vos, Herman
Vos, Jacob Eggeriks
Vos, Thijs Arend
Vosman, Aldrik
Vredeveld, Cor
Vries, Fennechien de
Vries, Fokke de
Vries, Geertje de
Vries, Gezina de
Vries, Jan de
Vries, Karel Albert de
Vries, Nathalie de
Vries, Simon de 
Vries, T.J. de 
Vrieze, Harm
Vrieze, Henny
Vrieze, Jan Klaassens de
Vrieze, Klaas de
Vrij, Gerhardus
Vrolijk, Martinus Derk
Vroom, Bernardus
Vroom, Hendrik
Vroome, Ab de
Pekelders W-Z
Waal, Jan Geerts de
Waardenburg, A.W.F.
Waarheid, Arent Albert
Waarsuma, Johannes
Wal, Jakob van der
Walters, Freerk
Walters, Marten
Warmolts, Henrikus Rudolphus
Warries, Angenita
Warris, Coen
Warris, Harminus
Wartena, J.C.
Weber, D.
Weelinck, Nicolaas Roelof
Weemhoff, Willem
Weenink, Vincentius
Weerd, Boele Piekes de
Weerd, Jacob Harms de
Weersink, Wiro
Weerts, Klaas
Wegener, Jans
Weghe, Andreas
Werdmuller, Bernard
Werff, J.K. van der
Wering, Janny van
Wering, Roelof van
Wermeskerken, Hendrik Anthonie van 
Wermeskerken, Petrus Johan van 
Wessels, Hedde Lucas
Wessels, Pieter Wessels
Wessels, Wessel Pieters
Westdorp, Andries Cornelis
Wester, Geert
Wester, Hendrik
Westerborg, Johannes
Westerman, Pieter Harm
Westers, Abraham (1)
Westers, Abraham (2)
Westers, Abraham Jurjens
Westers, Fré
Westers, Geert
Westers, Harm Abrahams
Westers, Harrie
Westers, Jan
Westers, Jan Albertus
Wever, Cornelis Roelof
Wever, Derk Jan
Wever, H.
Wiardi, Wiardus Pieter
Wiegman, Harm
Wiekens, Gerard
Wiekens, Hindrik
Wienholts, Antonius
Wiersema, D.J.
Wierth, Henri
Wies, Dick te
Wieske, Jacob
Wieske, Klaas
Wijck, J.I. van
Wijk, Harm Klaassens de
Wijk, Harm Ludolfs de
Wijk, Jantina Elizabeth de
Wijk, Klaas Harms de (1)
Wijk, Klaas Harms de (2)
Wijk, Ludolf Heeres de
Wijk, Dedde Deddes van
Wijnstra, J.
Wijsbeek, Aaldrik
Wijtzes, Heere
Wildeboer, Egbert Klazens
Wildeboer, Geert
Wildeboer, Geert Egberts
Wildeboer, Jan
Wildeboer, Klaas Egberts
Wildeboer, Reint
Wilkens, Hendrik Joannes Jozephus
Willems, Willem
Wind, Eize
Winkler, T.T.
Winkler Prins, Anthony
Winters, Barold
Winters, Hendrik Sibolt
Wirtjes, Jan Berends
Wit, Jan de
Wit, Menne Mindert de
Witkop, Jacob
Wollerich, Jakob Roelfs
Wolters, Jan Lamberts
Wolters, Lambertus Jans
Wolthuis, Abraham
Woltinge, Egbert
Woltjer, Jan
Wolterboer, Geert Hindriks
Wortelboer, Gerardus
Wortelboer, Jacoba Maria
Wortelboer, Hinderikus Bernardus
Woude, Jan van der
Wreesman, Dominicus A.J.
Wuite, J.J.G.
Zanten, W. van
Zaunbrecher, J.
Zee, S. de
Zee, Henk van der
Zeegers, Jan W.G.
Zeldenrust, A.G.
Zelvelder, Willem Gerrit
Zeven, Remke Cornelis
Zevenhuizen, Sebes
Zijlstra, Jan
Zoutman, Remko
Zuidema, J.W.
Zuidersma, Klaas
Zuiderveen, Johannes Udo
Zuiderveen, Udo Freerks
Zuiderveld, J.D.A.
Zuiderveld, S.
Zuiderweg, Albert
Zuiderweg, Berend
Zuidhof, Hendrik
Zuur, Harm Teunis
Zuur, Pieter
Zwalve, Albert
Zwalve, Edzard Jan
Zwalve, Willem Jans (1)
Zwalve, Willem Jans (2)
Zwalve, Willem Jans (3)
Zwan, W. v.d.
Zweep, Derk
Zweep, Edo
Zwinderman, Theo