Bedrijven

Uit WikiPekela
Ga naar: navigatie, zoeken

Hieronder volgt een overzicht van bedrijven in de gemeente Pekela. Heeft u aanvullende informatie? Stuur uw bijdrage dan naar de beheerder van wikipekela.

Historische bedrijven

Aastroom

Eerste strocartonfabriek in Oude Pekela, de Aastroom.

Naam van de eerste strocartonfabriek in Oude Pekela, gesticht in 1875 door Hiddo Mulder. Opgeheven in 1917.

Albion

N.V. Strokartonfabriek Albion te Oude Pekela.

N.V. Strokartonfabriek Albion te Oude Pekela. De Albion is één van de oudste strokartonfabrieken van Oude Pekela. De fabriek werd gesticht in 1888 onder de naam Neo Cartona, welke in 1928, door de dat jaar directeur-mede-eigenaar wordende, H.A. van Wermeskerken, werd gewijzigd in de huidige naam. De productie werd grotendeels in eigen land en Engeland afgezet. De Albion werd op 30 april 1967 voorgoed gesloten. De directe aanleiding tot het besluit was gelegen in de omstandigheid dat de stroschaarste, waardoor de grondstofprijs tot een niet voorziene hoogte was opgelopen, tezamen met de, zij het geringe, teruggang in de afzet van de producten, de exploitatiekosten zodanig hebben doen toenemen, dat de exploitatie in belangrijke mate verliesgevend was geworden en de terugkeer tot een bevredigende situatie in dit bedrijf op redelijke, korte termijn niet te verwachten viel. Bij het sluiten van de fabriek kwam het gehele personeelsbestand van in totaal 91 mensen (onder wie de directeur, de heer P.J. van Wermeskerken) op straat te staan.

Arrow Company B.V.

Lederwarenfabriek aan de Winschoterweg te Oude Pekela. Het bedrijf vestigde zich eind 1964 aldaar. Arrow is gespecialiseerd in leren omslagen voor agenda's. Ook worden er leren omslagen voor ringbanden en boeken gemaakt. Het heeft nu een omzet van 8,5 miljoen gulden en heeft wereldwijde opdrachtgevers. Bij Arrow werken 50 werknemers. Na ruim 30 jaar gaat Arrow Company B.V. Oude Pekela verlaten en vestigt zich begin volgend jaar in Winschoten. Ruimtegebrek in het pand aan is in 1995 de voornaamste reden om naar elders uit te wijken.

Britannia

Strokartonfabriek te Oude Pekela. In werking gesteld in okt. 1913.

Catz & Zoon van Pekela

Bitterfabrikanten en likeurstokers, oorspronkelijk gevestigd in Nieuwe Pekela, sinds eind 19e eeuw aan de Damsterkade te Groningen. Maakt sinds 1970 deel uit van Henkes Verenigde Distileerderijen. Catz & Zoon van Pekela was een begrip en vooral bekend om de Catz-Elixer. Dit product, ook maagbitter genoemd, kon eind 19e eeuw door de fabrikant "met recht worden aanbevolen, hetzij zonder eenige vermenging òf in alle morgendranken, zooals: Genever, Brandwijn, Cognac, Wijn en Likeuren; hetzelve versterkt de maag, verdunt het slijm, bevordert den eetlust, smaakt bovendien zeer aangenaam, en wordt met goed gevolg bij alle ziekten aangewend, die uit slechte spijsvertering ontstaan." Een latere aanbeveling, die bij velen nog herinneringen zal oproepen, luidde: "Eerst Catz in het glas, dan de jenever pas" en een "Rotterdammertje" stond voor Catz-Elixer met spuitwater.

Ceres

 • Strokartonfabriek te Oude Pekela.
 • Bij Burg. & Weth. van de gemeente Oude Pekela is op 17 juli 1897 ingekomen een verzoek van A.E. Jager, hotelier, en J. Nienoord, boekhouder in Oude Pekela, om vergunning tot oprichting van een stoomkartonfabriek in deze gemeente. In die fabriek zullen worden geplaatst een stoommachine van 100 paardenkrachten, een dito van plm. 12 paardenkrachten, alsmede drie stoomketels, ieder met een verwarmingsoppervlakte van 90 m². De fabriek zal worden genoemd Ceres.
 • De coöp. strokartonfabriek Ceres te Oude Pekela bestaat in 1940 bijna 25 jaar. Wel werkte de fabriek reeds eerder, maar 25 jaar geleden werd de fabriek overgenomen van de combinatie J. Nienoord. Van de oorspronkelijke fabriek, die dicht bij de openbare weg was geplaatst, is niets meer over. De moderne fabriek is verder achteruit gebouwd.
 • Ceres werd op 8 juli 1915 als coöperatie opgericht. De eerste directeur was de heer J. Nienoord. Omstreeks 1957 werd het kartonnagebedrijf van de gebroeders Sparreboom aangekocht.

Champ Clark

Sigarenfabriek [bekend als de Champ Clark en Lugano Sigarenfabriek] in Nieuwe Pekela, eigendom van de familie Koning en opgericht in 1895. Het bedrijf verdween in 1971 als gevolg van financiële problemen. Die ontstonden, toen na acties en stakingen (1969) een extra uitkering voor het personeel werd afgedwongen. In het pand van de roemruchte sigarenfabriek was later een afdeling van de Herinrichting Oost-Groningen gevestigd. In feite leeft Champ Clark nog voort in het bekende mannenkoor Albatros. Dat werd ooit gevormd door de sigarenmakers van Nieuwe Pekela. Voor de oorlog werkten er maar liefst ruim 300 mensen in de sigarenproductie.

Eersteling

De nieuwe aardappelmeelfabriek De Eersteling van de Gebr. Drenth en co. te Oude Pekela, gebouwd op een voormalige scheepswerf, gaat op 16 sept. 1888 in werking.

Erica

 • Strokartonfabriek te Oude Pekela.
 • Door de chr. gereformeerde gemeente te Oude Pekela is in 1888 beroep ingesteld bij Zijne Majesteit de Koning tegen een verleende vergunning tot het mogen oprichten van een kartonpapierfabriek op het erf van de heer Feldbrugge en wel op grond dat die inrichting zal worden gebouwd in de nabijheid van de kerk, zodat zulks in strijd zou zijn met de bepalingen van de wet.
 • De in 1888 in Oude Pekela in aanbouw zijnde fabriek van de heren H.S. Schröder c.s. zal de naam dragen van Erica (heidebloempje). De eerste directeur wordt de heer H.S. Schröder.
 • In Oude Pekela vindt de in 1888 de aanbesteding plaats wegens het maken van een draaibrug over het hoofddiep ten behoeve van de nieuwe kartonpapierfabriek Erica.
 • In Oude Pekela komt op 1 april 1889 de nieuwe kartonpapierfabriek Erica, directeur de heer H.S. Schröder, in werking. Men kon de papiermachine, geleverd door de heer J.W. Erkens, fabrikant te Düren in Rheinland, zien werken, welke machine dan ook geheel en al aan de gestelde eisen voldoet, want het fabrikaat moet volgens deskundigen zeer goed zijn uitgevallen. Een tal van arbeiders heeft dan ook nu weer volop werk gekregen.

Free & Co.

Strokartonfabriek te Oude Pekela. Het was op 28 maart 1904, dat de akte van de vennootschap voor de oprichting van Free & Co. werd getekend door de volgende firmanten: wiki:Elso Free uit Oude Pekela, G. Drenth uit Oude Pekela, U.F. Zuiderveen uit Groningen, H. Groeneveld, kassier te Winschoten, H. Waalkens, burgemeester van Nieuwolda, P.R. Hermans uit Midwolda, E. Busscher uit Midwolda en H.P.H. Waalkens, burgemeester van Wedde. Reeds in 1903 waren maatregelen voor de bouw van de fabriek genomen en zo was het mogelijk dat op 12 aug. 1904 de eerste kartonmachine met een breedte van 185 cm. in bedrijf kon worden gesteld. In 1906 en 1908 volgden twee andere machines, beide met een breedte van 200 cm. Elso Free leidde de fabriek tot 1932, toen hij werd opgevolgd door directeur, ir. H. Groeneveld. Tot zijn overlijden, op 22 mei 1950, bleef de heer Free steeds meeleven met het wel en wee van de fabriek.

Heuvlo

De chemische fabriek Heuvlo te Nieuwe Pekela wordt op 17 juli 1919 door brand verwoest.

Cichorei- en mosterdfabriek P.D. de Jonge

Op 21 aug. 1860 krijgt de heer Pieter Doedo's de Jonge, cichoreifabrikant te Oude Pekela, toestemming van het gemeentebestuur van Oude Pekela om een cichoreidrogerij te bouwen op het perceel kadastraal bekend gemeente Oude Pekela sectie A no. 449. Met name in de eerste helft van de 20ste eeuw geniet het bedrijf grote bekendheid. In de loop der tijden werd er een mosterdfabriek aan de cichoreidrogerij toegevoegd. Op 26 mei 1933 overlijdt de heer Doedo Pieters de Jonge, cichorei- en mosterdfabrikant. De heer De Jonge was jarenlang lid van de gemeenteraad en tevens wethouder van Oude Pekela. Op 25 mei 1937 wordtu in hotel Nienoord te Oude Pekela, op verzoek van de heer H. de Jonge, verkocht: De in werking zijnde stoom-, cichorei- en mosterdfabriek (firma P.D. de Jonge) te Oude Pekela. Kopers van het woonhuis met fabrieksgebouwen worden de heren N. Gudema en M. Nomden, beiden te Oude Pekela, voor ƒ 5.550,-. De inventaris van de fabriek alsmede de handelsnaam ‘P.D. de Jonge's Mosterd’ wordt een maand later verkocht aan de N.V. De Marne te Groningen.

Klaverdrie

Zuivelfabriek te Nieuwe Pekela, in 1896 gebouwd op het perceel kadastraal bekend gemeente Nieuwe Pekela, sectie A, nr. 990. De fabriek is in juli 1896 in werking gesteld. De fabriek, inmiddels een boterfabriek, werd in 1914 stopgezet.

Houthandel Koerts

Het was op 14 oktober 1854 toen eigenaar Jurjen Koerts voor het eerst de door hem opgerichte houtmolen in beweging zette. Koerts leverde destijds hoofdzakelijk aan de veel in Oude Pekela gevestigde scheepswerven. In 1881 werd de zaak overgenomen door de zoon van J. Koerts, die net als zijn vader de naam Jurjen droeg. In dat jaar werd in de windmolen een stoommachine geplaatst. De tweede Jurjen Koerts deed de houthandel in 1904 over aan de derde Jurjen Koerts en aan P.J. Koerts. In 1929 kwam de leiding in handen van de vierde telg Koerts, alweer een Jurjen. De houthandel was inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met drie loodsen en een zaag- en schaafafdeling. De firma kreeg in 1957 een fikse tegenslag te verwerken toen een felle brand de zagerij en de machinekamer geheel vernielde. De zaak draaide voor die tijd nog gedeeltelijk op stoom, maar na de brand werd volledig op elektriciteit overgeschakeld. Na het overlijden van de vierde heer Jurjen Koerts werd diens echtgenote eigenaresse. Omstreeks 1970 is het bedrijf overgenomen door de heren Jurjen Edzes Koerts en P. Noordhuis.

De Kroon

De oprichting van de strokartonfabriek De Kroon te Oude Pekela is op 2 april 1901 een feit. Op die dag passeert de oprichtingsakte van de N.V. Strocartonfabriek ‘De Kroon’, waarvan oprichters zijn de heren H.G. Strating, H.B. Drenth, J.J. Koerts, Ph. Polak en Edzes, terwijl tot directeuren zijn benoemd de heren Bernardus Frederikus Drenth en J. Kloppenburg.

Nikkeltje Kuiper (Bejah Steering Company Holland B.V.)

Bejah Steering Company Holland B.V. aan de Albert Reijndersstraat te Nieuwe Pekela, in de volksmond beter bekend als (voorheen) ‘Nikkeltje Kuiper’. Bejah is een buisbuig- en verchroombedrijf. In de fabriekshal te Nieuwe Pekela worden kant en klare fietssturen gemaakt. ‘Nikkeltje Kuiper’, dat bijna 100 jaar heeft bestaan, werd in 1995 door Bejah uit Hardenberg overgenomen. Het bedrijf, waar in 1999 tien personen werken, draait al geruime tijd met verlies en sluit op 1 april 1999 voorgoed haar poorten.

LIDO-theater

Ansichtkaart,Feiko Clockstraat met het LIDO-theater.
LIDO-bioscoop advertentie uit 1967.
Foto van het LIDO-theater uit de krant.

De geschiedenis van het LIDO-theater begint in 1947 toen de heer Bos, exploitant van hotel Dijkinga te Oude Pekela, de exploitatie van de grote zaal van dit hotel voor vijf jaar overdeed aan de heer Hollemans uit Veendam, directeur van het gelijknamige Theater Concern. De zaal werd, met goedkeuring van de Ned. Bioscoopbond, geheel verbouwd en gemoderniseerd en ingericht tot bioscoopzaal. Een lang gekoesterde wens, een bioscoopzaal in Oude Pekela, was in vervulling gegaan.

In verband met het feit dat de huurovereenkomst van dit toen al Lido genoemde theater in 1955 niet langer werd verlengd, bouwde het concern van de ‘bioscopen Hollemans’ een nieuwe bioscoop en wel op het terrein van dit concern, dat reeds enkele jaren geleden door Hollemans was aangekocht van de landbouwer J.H. Lubberman en was gelegen op de plaats waar voorheen de oude boerderij van de familie Lubberman had gestaan, nl. aan de Hendrik Westerstraat op de hoek met de Lubbermanswijk. Het terrein was gelegen in het centrum van Oude Pekela.

Met de bouw van de nieuwe Lido-bioscoop werd begonnen op 14 juli 1955 en reeds op 14 december van dat jaar werd het geopend. Het gebouw, een ontwerp van de architect J. Groof uit Stadskanaal, bood plaats aan 400-450 bezoekers. De eerste film die in de nieuwe bioscoop werd vertoond was The long Gray-line. De eerste jaren verliepen voorspoedig. In 1956 werd het theater, tot dan toe enkel in gebruik als bioscoop, voortaan ook als schouwburg gebruikt. Op 10 maart 1962 vond er een optreden plaats van de in die tijd landelijk populaire muziekgroep The Blue Diamonds.

Aangezien het theater omstreeks 1966 steeds meer te kampen kreeg met teruglopende bezoekersaantallen en daardoor in financiële problemen dreigde te komen, besloot de gemeenteraad van Oude Pekela voor het jaar 1967 geen vermakelijkheidsbelasting te heffen. Veel geholpen heeft dit echter niet. Al in 1968 besteedde burgemeester Van Burg van Oude Pekela bij de opening van het dorpshuis de Snikke in zijn toespraak aandacht aan de toekomst van het Lido-theater. Letterlijk zei hij: “Bij de totstandkoming van dit gebouw is het bestuur er terecht van uitgegaan dat een middelgrote concert- en toneelzaal niet meer nodig was omdat hier het Lido staat. Nu deze zaal met zijn voortreffelijke akoestiek en inrichting verloren dreigt te gaan voor Oude Pekela en Oost-Groningen, vraag ik mij af, of daar nu niets aan te doen is.” In november 1969 begonnen zich de verdere tekenen van neergang van het theater af te spelen. Deze neergang zou er uiteindelijk toe leiden dat het theater als bioscoopzaal zou worden gesloten. Het theater vormde voor de exploitant een steeds zwaarder drukkende last. Het bezoek liep snel terug en het aantal bioscoopbezoekers was te verwaarlozen. Oorzaak van deze teruggang was de opkomst van de televisie. Rond 1965-1970 hadden nog maar weinig mensen in Oude Pekela een televisietoestel. Maar daar kwam snel verandering in.

Nog in 1969 vonden in het theater verhitte discussies plaats over het vuilwaterprobleem in Oude Pekela.

Tot half oktober 1970 hadden in het theater nog films gedraaid. In december 1970 kreeg het LIDO-theater al een andere bestemming. Het theater werd aangekocht door de heer H.J. de Roos uit Hoogezand, werd aangepast tot een dancing, bar en disco en ging voortaan Lidoship heten. Maar ook de heer De Roos kon met deze bestemmingswijziging van het theater geen succes behalen. De heer De Roos vertrok en het theater kwam leeg te staan.

In december 1971 heeft het theater zijn poorten nog eens geopend. De nieuwe pachter van het gebouw was de bekende bar-dancinghouder Kip uit Oude Pekela, die het gebouw als petit restaurant/dancing De Wieke nieuw leven wilde gaan inblazen. Ook dit had geen succes en het gebouw kwam vervolgens opnieuw leeg te staan. Op 28 april 1976 werd het geheel door brand verwoest en kwam er een triest einde aan de geschiedenis van het Lido-theater.

Modehuis Mulder

Een van de meest bekende zaken in Nieuwe Pekela, modehuis Mulder aan de Dokter Harm Brouwerstraat, is in 1995 verkocht. Het pand wordt verbouwd tot restaurant waar hoofdzakelijk Chinese gerechten zullen worden geserveerd.

Wijnhandel Nieboer

1981 27 mei 1981 — De Wijnhandel en likeurstokerij in Nieuwe Pekela. Failliet in 1981. Nieboer is op de fles gegaan door de slechte economische situatie. Het bedrijf werd drie jaar geleden overgenomen door het Amerikaanse concern Mega-WineSpirit.

Nooit-Gedacht

Stoomhoutzagerij uit Nieuwe Pekela. Gebouwd in 1875. De zagerij behoort volgens de Rijksmonumentendienst tot een van de topstukken op het gebied van Industrieel Erfgoed in Noord-Nederland.

Machinefabriek Oost-Groningen

Te Nieuwe Pekela wordt op 8 febr. 1957 de fonkelnieuwe machine-fabriek Oost-Groningen, een dochteronderneming van de N.V. Machinefabriek Arnhem, officieel in gebruik gesteld door de Minister van Economische Zaken, prof. dr. J. Zijlstra. In het bedrijf zal men zich toeleggen op de vervaardiging van machines en andere producten voor de chemische, rayon- en olieindustrie.

Pekela & Omstreken

In hotel De Grooth te Nieuwe Pekela vindt op 29 jan. 1900 een vergadering plaats van aandeelhouders in de op te richten coöperatieve aardappelmeelfabriek Nieuwe Pekela e.o. Het blijkt dat nu voor een bedrag van ƒ 76.750,- aan aandelen is geplaatst. Tot definitief bestuur worden verkozen de heren H. Slim uit Ommelanderwijk, H.G. Boerland, F. Smid en J.R. de Weerd uit Nieuwe Pekela en G. Smid uit Ommelanderwijk.

Pekelder Machinefabriek

De Pekelder Machinefabriek N.V. te Oude Pekela, in 1854 opgericht door de heer G.B. Drenth. In 1965 geliquideerd. Aangezien de bedrijfsvoering niet meer rendabel is, wordt de productie met ingang van 13 sept. 1965 gestaakt. Het 16 man tellend personeel heeft inmiddels elders werk gevonden. De Pekelder Machinefabriek produceerde in hoofdzaak achterstevens en scheepsroeren.

Primo

In een van de grote pakhuizen van de firma Beumee te Oude Pekela heeft de heer T.R. Koning uit Nieuwe Pekela op 26 juni 1946 een nieuw bedrijf geopend. ‘Primo’ is een fabriek waar oude herenhoeden chemisch worden gereinigd en opnieuw gevormd. In dit bedrijf, waar uitsluitend voor de winkelier gewerkt wordt, zijn 15 mannen personeel werkzaam, terwijl dit aantal tot 25 zal worden opgevoerd zodra materialen aanwezig zullen zijn voor de fabricage van herenhoeden.

Savenije

Na precies 147 jaar komt er op 11 jan 1984 een einde aan een traditie in Oude Pekela: Savenije verdwijnt. De winkel, waar generaties Pekelders onderbroeken, dekens en jurken hebben gekocht,verdwijnt uit Oude Pekela. Alleen de filialen in Winschoten en Veendam blijven bestaan. De oprichting van de zaak vond plaats op 18 sept. 1837 door de heer J.J. Savenije. Deze overleed in 1881 en werd opgevolgd door de heer G.B. Savenije. Laatstgenoemde, die in het begin van 1937 overleed, leidde de zaak tot 1902 en werd toen op zijn beurt opgevolgd door de heer J.J. Savenije. De tegenwoordige [1937] leider is reeds 46 jaar in de zaak werkzaam.

Sparreboom =

 • Op 12 maart 1918 werd door de drie gebroeders Sparreboom in het perceel waar thans [1948] de tricotagefabriek van de N.V. A. Westers & Zoon is gevestigd, een kartonnagefabriek gesticht. Er werd met een 20 à 25-tal mannelijke personeelsleden begonnen, welk aantal door het plakken van doosjes al gauw met een 50-tal meisjes werd uitgebreid. Hierdoor werd de ruimte erg klein, waarom naar een andere plaats moest worden omgezien. Deze werd gevonden in het tegenwoordig [1948] pand, dat op 1 april 1922 werd aangekocht. Hier werd de zaak uitgebreid, doch in 1926 brandde ze geheel af. Na de herbouw kwam er een periode van grote bloei. Op 21 sept. 1932 werd overgegaan tot de stichting van een N.V. Het personeel breidde zich gestadig uit en was soms 200. Op dit ogenblik [1948] werken er nog plm. 125 personen. De verhouding tussen directie en personeel is uitstekend. Zeer veel wordt ook gedaan aan sport; er bestaat een bedrijfsvoetbalclub De Sparren.
 • In 1955 wordt de gemeente Nieuwe Pekela een gedeelte van een oude en bloeiende industrie armer, want een deel van de kartonnagefabriek v/h Gebr. Sparreboom wordt overgeplaatst naar Oude Pekela. Na in ongeveer 30 jaar dit bedrijf te hebben opgewerkt tot een bloeiende industrie, hebben de Gebr. Sparreboom in de zomer van het vorige jaar om diverse oorzaken gemeend zich uit het bedrijfsleven te moeten terugtrekken. Een van deze oorzaken zal ongetwijfeld de leeftijd zijn geweest. Het bedrijf werd aangekocht door de strokartonindustrie Ceres te Oude Pekela.

Strokartonfabriek "Union"

Strokartonfabriek de Union.

Voor de omschrijving van dit lemma wordt verwezen naar de internetencyclopedie Wikipedia, klik [[1]].

De Volharding

Touwfabriek in Oude Pekela. De Pekelder touwfabriek heeft sinds 1813 bestaan. Het bedrijf werd in dat jaar opgericht door de familie Te Wies. Later kwam het in handen van joodse Pekelders en na de oorlog werd de accountant Heijkoop uit Winschoten de eigenaar. Het concern Verto NV uit Rotterdam nam de fabriek ca. 1963 over. Gesloten op 8 april 1977. Omstreeks 1955 werkten er bij De Volharding nog ongeveer 125 mensen.

Wilhelmina

 • Stoomstrokartonfabriek te Oude Pekela.
 • 1896 4 maart — Willem Jans Pott, houthandelaar te Oude Pekela, vraagt op 4 maart 1896 vergunning aan Burg. & Weth. van deze plaats om een stoomstrokartonfabriek op te richten op de onlangs door hem aangekochte percelen, kadastraal bekend gemeente Oude Pekela, sectie D, nrs. 697 en 1197. [Het betreft hier de Wilhelmina].
 • Door Burg. & Weth. van de gemeente Oude Pekela is op 2 april 1896 aan de heer W.J. Pott onder een negental voorwaarden vergunning verleend tot de oprichting van een stoomstrokartonfabriek in deze gemeente. De fabriek, genoemd Wilhelmina, is in nov. 1896 in werking gesteld.
 • In de op 27 juni 1907 gehouden vergadering van aandeelhouders van de kartonfabriek Wilhelmina te Oude Pekela wordt de tegenwoordige directeur, de heer W.J.G. Pott, op staande voet ontslagen en onmiddellijk in diens plaats benoemd de heer A. Vloo, directeur-boekhouder van de Hollandia te Buinermond. Men spreekt van een tekort van 200.000 gulden! Waarschijnlijk is de heer Pott per auto uitgeweken naar Duitsland. De Wilhelmina werd in 1896 gebouwd en sindsdien was directeur de heer Pott, houthandelaar te Oude Pekela. De fabriek werkt met twee banen en is van de acht kartonfabrieken in Pekela een van de kleinste. Er werken zo 'n 70-tal arbeiders.
 • In het café van de heer G. Smid jr. te Winschoten vindt op 21 nov. 1923 de veiling plaats van de machines en de afbraak van de fabrieksgebouwen van de stoomkartonfabriek Wilhelmina te Oude Pekela.

Sokkenfabriek A. Westers en Zn. BV

Sokkenfabriek te Nieuwe Pekela. Op 24 febr. 1984 failliet verklaard. De sokken, die een onverwoestbare reputatie hadden, werden verkocht onder de naam Stapp..

Zwalve

Zwalve, tegenwoordig voornamelijk bekend als trailerfabrikant, bouwde vanaf 1950 driewielige bestelwagens. Men had plannen voor een vierwielig voertuig, maar tegenslagen op het gebied van een motorenlevering en de opkomende concurrentie in dit segment zorgde ervoor dat de firma nooit de vierwielige bestelwagen maakte. Zwalve liet optekenen dat er ongeveer 30 stuks zijn gebouwd. Overigens zijn de huidige Zwalve opleggers niet meer in Oude Pekela gemaakt, maar gebruikt transportbedrijf Nijdam uit Groningen de naam voor de door hun gebouwde trailers.

Nieuwe Pekela

Becker, installatietechniek

Broekema, elektrotechniek

C1000 Lukens

Hollandse Beton Groep

De heer G.J. van Leeuwen, lid van de Raad van Bestuur van de Hollandse Beton Groep N.V., legt op 2 aug. 1988 de eerste steen voor het nieuwe HCG fabrieks- en kantorencomplex aan de Industrieweg te Nieuwe Pekela.

Modehuis Tunteler

Mondeo Reclame

Op 1 augustus 2007 is Mondeo Reclame officieel van start gegaan. Daarvoor waren Koos en Ria Nap vaak op beurzen en markten aan het struinen naar nostalgische reclameborden. Door de ervaring in die periode opgedaan is gebleken dat veel mensen hun kamer, slaapkamer, keuken, restaurant, cafe of ander etablissement graag wilden aankleden met een metalen reclamebord met nostalgische uitstraling. Hierdoor is het idee ontstaan een internetwinkel te beginnen. Ook kunt u Mondeo Reclame aantreffen op jaarmarkten of op de jaarlijkse braderie in uw gemeente. De reclameborden thuis bij Mondeo Reclame bekijken behoort ook tot de mogelijkheden. Vandaag de dag worden de meeste reclameborden geimpoteerd uit het buitenland en zijn nieuw en dus allemaal replica's. Klein zijn we begonnen en klein willen we ook blijven. Dit om nauw contact met onze klanten te kunnen onderhouden en klanten persoonlijk te kennen. Kijk ook op de website [Reclame]. Bellen kan tussen 10:00 uur en 22:00 uur. 06 - 4 2 8 7 8 1 2 7

Mulder Pot, mengvoeders

Westers, bakkerij

Wieske

Oude Pekela

Arends, schildersbedrijf

Blaauw, bouwservice

Drenth Holland

Fruitema, garage- en bergingsbedrijf

De Haan Delicatessen & Geschenken

Huizing, slagerij

Kappa Attica BV

Nieboer Koeriers

Een onderdeel van een machine, een belangrijk document, een spoedeisende bestelling? Moet het snel ter plaatsen zijn, omdat anders het produktieproces stil ligt? Dan bent u bij Nieboer Koeriers aan het juiste adres. Nieboer Koeriers zorgt voor een accurate dienstverlening; snel, correct en discreet uitgevoerd. Goed georganiseerd en scherp gecalculeerd.

NIEBOER KOERIERS. Transport door de geheel Europa . 7/24 bereikbaar , of het nu Koninginnedag of 2e kerstdag is, wij staan altijd voor U klaar !!! Wij bieden U een goede prijs/kwaliteit verhouding. Door onze flexibele inzet en snelle service wordt uw zending binnen no-time opgehaald en afgeleverd. Wilt u meer over ons weten, kijk dan op onze website, www.nieboer-koeriers.nl, of neem contact met ons op.

Nieboer Koeriers: een accurate dienstverlening; snel, correct,discreet.

Rietsema, woningstoffeerderij

Zwerver, slagerij